• −40%

Bonzai

27,00 kr
45,00 kr
27,00 kr -40%
Inkl. moms

En grön och aromatisk doft med toppnoter av örter som rosmarin, basilika och mynta med ett hjärta av bambu, viol och frisk havsdoft. Till detta en bas av patchouli och teak.

Storlek
Kvantitet

Var noga att testa dig fram till rätt mängd doftolja.

Säkerhetsdatablad för yrkesmässig användning skickas ut på begäran.

Du som tillverkar dina egna ljusprodukter har själv ansvar för att kontrollera och testa att den kombination du använder brinner säkert!
Testa i en säker miljö och lämna inte utan uppsikt.

Denna doftolja är märkt med följande varningstext:
OBS! Detta gäller den koncentrerade doftoljan.

GHS07 exclamation mark.png  GHS09 environment.jpg

Varning

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Innehåller: Linalylacetat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2- naftyl) etan-1-on, [3R-(3a,3aß,6ß,7ß,8aa)]-oktahydro-6-metoxi-3,6,8,8- tetrametyl-1 H-3a, 7-methanoazulene, Linalool, (R) -p-menta-1,8-dien, cis-4- (isopropyl) cyklohexanmetanol, Octahydro-7-methyl-1,4-methanonaphthalen-6(2H)- one, Citral, Beta-karyofyllen, Pin-2(10)-ene, Citronellol, Geranyl acetate, Cineol

Undvik att inandas damm, rök, gaser, dimma, sprej, ångor.  Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Samla upp spill. Innehållet och behållaren lämnas till en auktoriserad verksamhet för bearbetning av farligt avfall eller ett godkänt center för insa


Särskilda referenser

Ladda ner

Säkerhetsdatablad Bonzai

Ladda ner (193.57k)

IFRA Bonzai

Ladda ner (59.61k)

Allergener Bonzai

Ladda ner (51.05k)

3 andra produkter i samma kategori:

Fresh Linen

27,00 kr
27,00 kr
45,00 kr −40%

Tänk dig tvätt som hängt på tork i sommarvinden och doftar krispigt rent blandat med gräs, hav och blommor.
En ren och fräsch doft med inslag av hav, gröna noter, eukalyptus och blommor som ros, liljekonvalj och jasmin. I botten anas en aning puder och musk.